X
Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Si continuas navegando, consideramos que aceptas el uso de cookies en nuestro sitio. Puedes consultar cómo modificar la configuración aquí.

Condicions generals del programa

La WowCard

La targeta WowCard et dóna avantatges. Amb ella podràs obtenir i utilitzar WowMoney (diners Women'secret) en les teves compres (excepte als outlets) i gaudir de beneficis addicionals com ara promocions exclusives. Women'secret et podrà comunicar informació comercial per correu electrònic, womensecret.com, sms, telèfon o carta.

La WowCard és personal i intransferible i ha d'anar a nom d'una persona física, major d'edat i resident a Espanya, que haurà de mostrar el seu DNI o NIE en el moment de donar-se d'alta.

El programa de fidelitat WOW es regeix per les Condicions Generals incloses
en aquest contracte, al qual la sòcia dóna el seu consentiment i conformitat.
Per tal de formar part del Programa:

a) a la botiga Women'secret, en el mateix moment en que realitzis una compra,
has de llegir les Condicions Generals, aportar les dades personals sol·licitades i acceptar les Condicions Generals mitjançant la teva firma en el dispositiu Pin Pad que es posarà a la teva disposició. En el moment de la teva incorporació al programa, t'entregarem un justificant d'alta, o,

b) o bé a través del web womensecret.com, acceptar de forma expressa les
Condicions Generals.

A més, en ambdós casos, en un termini de 24 hores, rebràs un email de
confirmació d'alta, amb còpia de les Condicions Generals acceptades.
Aquestes Condicions quedaran emmagatzemades en un suport electrònic que
tindràs a la teva disposició, en llengua espanyola, en qualsevol moment a
womensecret.com

Tens a la teva disposició una còpia d'aquestes condicions a les botigues Women'secret i al web womensecret.com. La identificació com a sòcia en comprar a les botigues significarà, en qualsevol cas, el coneixement i acceptació del present Contracte.

El titular del programa de Fidelització WOW és la companyia Cortefiel, SA, Avda. del Llano Castellano nº 51, NIF A-08099459

Tu només cal que

 • 1. Presentis el DNI o document equivalent quan facis servir la targeta.
 • 2. Conservis i facis servir correctament la teva WowCard. I, si la perds o te la roben, ho notifiquis ràpidament al Centre d'Atenció al Client.
 • 3. Tornis la teva WowCard si t'ho demana Cortefiel, SA o quan quedi en desús o hagi estat substituïda per una altra.

Women' secret ha de

 • 1. Anul·lar les targetes denunciades per haver estat robades o extraviades i reposar-les d'acord amb els procediments establerts. La nova targeta mantindrà el saldo acumulat per l'anterior.
 • 2. Mantenir la confidencialitat de les dades incloses en la sol·licitud de la targeta i les seves actualitzacions.
 • 3. Atendre a la sòcia a través del Centre d'Atenció al Client, al telèfon WOW 901 36 30 42 , en el següent horari: de dilluns a divendres de 10.00 a 20.30 hores i els dissabtes i festius de 10.00 a 15. 30 hores.

Normes de funcionament

 • 1. La sòcia WOW ha de presentar a caixa la WowCard o identificar-se com a sòcia amb el seu DNI o document equivalent cada cop que efectuï una compra a qualsevol de les botigues Women'secret d'Espanya o a la botiga online. El volum de les compres s'anirà registrant a la targeta.
 • 2. Cada sòcia obtindrà diners Women'secret en funció del volum de les compres que faci als països WOW (a partir de la seva respectiva adhesió) registrades en el moment o a la botiga online. Les compres no es podran registrar en un moment posterior a la seva realització. A l'efecte del còmput global de les compres, es consideraran com una mateixa compra totes les compres que es facin un mateix dia en una mateixa botiga Women'secret.
 • 3. Els diners Women'secret es podran fer servir a qualsevol botiga Women'secret situada a Espanya, inclosa la botiga online: un dia després de la compra o el mateix dia si la compra s'ha fet en una altra botiga.
 • 4. En cas de devolució d'una compra, ja sigui total o parcial, caldrà presentar la WowCard, el DNI o document equivalent i el tiquet de compra per anul·lar els diners Women'secret acumulats amb la compra en qüestió.
  En cas que s'hagués fet servir WowMoney en la compra, el WowMoney es tornarà de la forma següent: el WowMoney utilitzat en la compra es reparteix entre el total d'articles del tiquet i s'aplica la devolució proporcional de l'import corresponent a l'article tornat mitjançant la seva càrrega en la WowCard.
 • 5. Es notificarà a la sòcia els diners Women'secret obtinguts a través de womensecret.com, el Centre d'Atenció al Client i/o la botiga Women'secret.
 • 6. Els diners acumulats es bescanvien d'un sol cop per productes Women'secret. Si l'import del WowMoney utilitzat és superior a l'import de la compra, es perdrà la diferència.

Cancel·lació

 • 1. Cortefiel SA, podrà revocar la WOWCard en cas d'incompliment d'alguns dels deures de la sòcia o mitjançant notificació escrita per tal efecte, si es detecten actes fraudulents, especulatius o de mala fe en la seva utilització.
 • 2. Així mateix, la sòcia podrà cancel·lar la WowCard en qualsevol moment si ho comunica per escrit (carta, correu electrònic o fax) a Cortefiel, SA, adjuntant una còpia del seu DNI.
 • 3. La cancel·lació de la targeta donarà lloc a la pèrdua de tots els drets relatius al seu ús.
 • 4. Cortefiel, SA es reserva el dret a cancel·lar el programa wow ( Women'secret wonderclub) en qualsevol moment. En aquest cas, la sòcia tindrà dret a fer ús dels diners Women'secret durant els tres mesos posteriors a la data de cancel·lació del programa, que se li comunicarà a través de womensecret.com i/o dels punts de venda.

Modificació de les condicions

Cortefiel, SA podrà modificar aquestes condicions si ho comunica a les sòcies WOW, requisit que les parts acorden expressament que s'entén com a complert amb la publicació de les variacions a womensecret.com i/o als punts de venda.
Si la sòcia no està d'acord amb les modificacions, ha de tornar la seva targeta a Cortefiel, SA per procedir-ne a la cancel·lació.

Confidencialitat de la informació

 • 1. La informació facilitada mitjançant la sol·licitud de la WowCard i les seves actualitzacions es recollirà confidencialment en el fitxer de clients WowCard. La sòcia signatària autoritza el tractament d'aquesta informació per al seu ús en relació amb el desenvolupament del present contracte, cosa que inclou l'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals per part de Cortefiel sobre els seus propis productes per qualsevol mitjà (correspondència, telèfon, fax, correu electrònic, sms, Internet o qualsevol altre mitjà electrònic).
 • 2. D'acord amb la teva incorporació al Programa, pots autoritzar l'enviament puntual, per part de Cortefiel, de comunicacions publicitàries o promocionals a través de qualsevol mitjà (correspondència, telèfon, fax, correu electrònic, sms, Internet o qualsevol altre mitjà electrònic) d'altres empreses amb què la nostra companyia pugui signar acords de col·laboració, per a l'oferiment a la sòcia de béns, serveis i promocions que puguin ser del seu interès i relatius a productes: financers, assegurances, perfumeria, joieria, llibres i discos, esport, parament de la llar, alimentació i begudes, grans magatzems, parcs d'oci, museus, espectacles, viatges, combustible, sanitat, automoció, telefonia, serveis d'Internet, informàtica, hotels, videojocs, ONG, articles de regal, cosmètica i perruqueria.
 • 3. L'emplenament de totes les dades que demana WOW és obligatori. La sòcia té dret a accedir a aquesta informació i pot rectificar-la, cancel·lar-la i oposar-s'hi de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals. El responsable del fitxer és Cortefiel, SA, Madrid, Av. del Llano Castellano, 51, NIF A‑08099459.

Llei Aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals estan sotmeses a la legislació espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució de conflictes i renuncien a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de la sòcia.